Oferta

Zarządzanie w świecie VUCA

1100,00

Czas trwania: pierwszy wariant szkolenia 16 x 45 minut (2 dni),drugi wariant szkolenia 10 x 45 minut (1 dzień)
Forma zajęć: webinar online/stacjonarnie
Dla kogo? dla menadżerów, liderów, osób rozpoczynających pracę jako menadżerowie 
Prowadzący: prof. dr  hab. Izabela Sztangret
Korzyści: Szkolenie certyfikowane
Termin szkolenia: marzec 2022

 

Zapisy otwarte

VUCA – akronim ten został pierwszy raz zastosowany w 1987 r w związku z teorią przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa w celu opisania refleksji nad zmiennością (Volatility), niepewnością (Uncertainty), złożonością (Complexity) i niejednoznacznością (Ambiguity) ogólnych warunków i sytuacji (źródło Wikipedia)

 

CELE SZKOLENIA

 

 • przekazanie wiedzy z zakresu kompetencji w obszarze biznesowych działań przedsiębiorstwa, w nawiązaniu do warunków funkcjonowania, realiów gospodarki polskiej i międzynarodowej.
 • zajęcia przygotowują do wykorzystania określonych narzędzi i procedur w realizacji przedsięwzięć biznesowych w zmiennym otoczeniu. Słuchaczom zostanie przedstawiony sposób zarządzania menedżerskiego w oparciu o VUCA Prime, będącego odpowiedzią na wyzwania VUCA, w postaci: Vision (wizja), Understanding (zrozumienie), Clarity (jasność), Agility (zwinność).

 

Model VUCA dotyczy kompetencji w zakresie:

1. VOLATILITY (zmienność)

 

 • Radzenia sobie ze zmianami przebiegającymi w chaotyczny sposób 
 • Działania bez możliwości określenia trendów i wzorców postępowania 

 

2. UNCERTAINTY (niepewność)

 

 • Braku możliwości działania na podstawie doświadczeń z przeszłości
 • Funkcjonowania w warunkach odbiegających od reguł 

 

3. COMPLEXITY (kompleksowość) 

 

 • Złożonych obszarów, determinowanych wpływem wielu czynników 
 • Pokonywania trudności w ustalaniu łańcucha przyczynowo-skutkowego działań i problemów

 

4. AMBIGUITY (niejednoznaczność) 

 • Odczytywania sygnałów rynkowych o zwiększonej niejednoznaczności
 • Interpretacji mnogości znaczeń przy braku doświadczeń w nowym obszarze.

MODUŁY SZKOLENIA

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w realiach VUCA
 • Zarządzanie ludźmi w niepewnym, złożonym i niejednoznacznym otoczeniu
 • Klient w świecie VUCA – strategia pozyskania i utrzymania nieprzewidywalnego klienta
 • Zarządzanie samym sobą w VUCA

METODY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • gry i symulacje
 • filmy szkoleniowe
 • praca w grupach, case study
 • praca indywidualna związana z diagnozą możliwości i słabych stron uczestnika
 • mini-wykłady (prezentacja Power-Point)

 

Prowadzący

prof. dr hab. Izabela Barbara Sztangret

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydziału Zarządzania, specjalność Funkcjonowanie rynków krajowych i międzynarodowych. Obecnie zatrudniona w Katedrze Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, na stanowisku profesora. Autorka ponad 150 publikacji krajowych i międzynarodowych, autorka monografii i redaktorka opracowań zbiorowych oraz podręczników akademickich, w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

Organizacja

 

Po zakupie szkolenia otrzymacie Państwo na maila szczegółową instrukcję logowania wraz z danymi dostępowymi do platformy edukacyjnej na której szkolenie będzie się odbywało – Zoom lub ClickMeeting.

Wymagania

 

Komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu 

Jest możliwość przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego – zapraszamy do kontaktu