Oferta

Zwierzęta wiejskie

100,00

Zakupu można dokonać poprzez kontakt z naszym biurem obsługi ISP PDN

tel. 798499 123

Zapraszamy do zakupu materiałów dla pedagogów, terapeutów, logopedów, surdopedagogów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się