Szkolenia dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Już teraz jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w otaczającym nas świecie i aby za nimi nadążyć musimy ciągle podnosić swoje kwalifikacje. Dotyczy to każdej grupy zawodowej a zwłaszcza nauczycieli, w tym nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.

Uczenie samej wiedzy
już dziś nie wystarcza

Szkoła i nauczyciele we współpracy z rodzicami uczniów powinni przekazać takie wartości dzieciom, aby przygotować ich do dzisiejszego świata oraz do zmian jakie nadchodzą. Dzięki wpojonym wartościom, postawom, wiedzy, nasze dzieci będą miały szanse na odniesienie sukcesu już jako ludzie dorośli. Jeżeli ta wizja jest bliska Waszemu sercu, jeżeli tak jak my chcecie zmieniać obraz naszej edukacji, poszukujecie rozwiązań, to Centrum Szkoleń jest miejscem dla Was.

U nas nauczycie się jak pomóc uczniom rozwijać ich kompetencje, jak nauczyć ich krytycznego myślenia, wyrażania swoich opinii i myśli.

Nasi wykładowcy to wieloletni praktycy, doświadczeni nauczyciele, dyrektorzy szkół, wykładowcy akademiccy oraz trenerzy.

Wiedzę zdobytą na naszych szkoleniach wykorzystacie od razu w praktyce szkolnej.

Rocznie wprowadzamy do naszej oferty 50 nowych szkoleń.

Dzięki naszym szkoleniom dowiecie się:

Jak rozwijać potencjał ucznia

Rozpoznanie i wspieranie indywidualnych zdolności uczniów i młodzieży jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych zadań w pracy nauczyciela. Jednak zarówno dla ucznia jak i nauczyciela może to być super przygoda. My pokażemy Ci jak ją wspólnie przeżyć. Nauczymy Cię, jak odkryć predyspozycje ucznia a także jak go wspomóc i pokazać możliwości rozwoju a wszystko to w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania.

Umieć rozwijać potencjał ucznia w zawodzie nauczyciela to bardzo ważna umiejętność.

specjalistyczna wiedza

Jak rozmawiać z rodzicami uczniów

Na pewno zdarzyła Ci się sytuacja w której rozmawiałeś z rodzicem agresywnym, trudnym, pełnym pretensji? W zawodzie nauczyciela musimy liczyć się z tym, że rodzice różnie reagują na uwagi dotyczące jego dziecka. Jeżeli poszukujesz skutecznych sposobów na takie rozmowy zapraszamy na nasze szkolenia.

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jaka jest rola nauczyciela?

Na pewno w swojej praktyce zawodowej spotkałeś się z uczniem który wymagał większej uwagi, dodatkowej pracy, być może nie wiedziałeś jak mu pomóc, jak z nim pracować? Dzięki naszym szkoleniom zrozumiesz swojego ucznia i dostrzeżesz jego potencjał. Pomożemy Ci znaleźć do niego klucz.

Po szkoleniu będziesz potrafił:
-rozpoznać ucznia ze specjalnymi potrzebami,
-dopasować formy zajęć do potrzeb ucznia, co znacząco wpłynie na efektywność nauki
-będziesz prawidłowo reagować na sytuacje trudne

nowe technologie

Dzięki naszym szkoleniom poznasz nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

Dla współczesnego świata technologie informacyjno-komunikacyjne mają coraz większe znaczenie. Technologie te wkraczają w coraz to nowe obszary życia, nasze dzieci już w przedszkolu potrafią się nimi posługiwać. Warto, abyście Państwo jako nauczyciele nauczyli się je wykorzystywać także w edukacji.

Wykorzystanie narzędzi TIK nie jest zadaniem łatwym, dlatego nasi trenerzy w sposób przystępny i praktyczny przekażą wiedzę, którą możecie wykorzystać na zajęciach w przedszkolach (w formie zabawy) czy szkołach podstawowych.

Szkolenia dla nauczycieli organizowane przez Centrum Szkoleń
są cennym dopełnieniem kwalifikacji.

podpisywanie dokumentu

Dzięki wiedzy u Nas zdobytej zyskasz upragniony awans zawodowy, zdobędziesz nowe i wartościowe umiejętności. Na szkoleniach w Centrum Szkoleń wspieramy, inspirujemy, dzielimy się wiedzą i sprawdzonymi pomysłami. Nasz szkolenia są zarówno dla nauczycieli którzy są na początku rozwoju drogi awansu zawodowego, jak i dla tych którzy są w trakcie stażu.

 

Czas przeznaczony na rozwijanie i doskonalenie swoich kompetencji zaprocentuje w przyszłości.

 

Wszystkie szkolenia dla nauczycieli są w formie online jak i stacjonarnie

-szkolenia online – są ciekawą formą nauki, prowadzimy je na platformie moodle lub zoom

-szkolenia stacjonarne – nauczanie w czasie rzeczywistym, szkolenia w formie otwartej lub na zamówienie

dziecko

Szkolenia dla nauczycieli przedszkola

(stacjonarne i online)

pexels-stephen-paris-752395

Szkolenia dla nauczycieli szkoły podstawowej

(stacjonarne i online)

szkolenia rady pedagogiczne

Szkolenia dla rad pedagogicznych

(stacjonarne i online)

szkolenia dla grup

Szkolenia dla grup zorganizowanych

(w formie wyjazdowej)

Zakres tematyczny szkoleń dla nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi:

prawo oświatowe, zmiany w systemie edukacji

edukacja przyszłości - szkolenie online

nowoczesne metody pracy i narzędzia edukacyjne - szkolenie online

dofinansowania w pracy nauczyciela - szkolenie online

pierwsza pomoc - szkolenia obowiązkowe dla nauczycieli

ścieżka kariery w pracy nauczyciela - szkolenie online

problemy współczesnej szkoły - szkolenie online

innowacje i eksperymenty dydaktyczne - szkolenie online

przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy nauczycieli- szkolenie online

skuteczna komunikacja, zarządzanie konfliktem - szkolenie online

rozwój osobisty nauczycieli - szkolenie online

innowacyjność i kreatywność w pracy nauczyciela oraz ucznia - szkolenie online

emisja głosu - szkolenie online

kształtowanie umiejętności uczenia się - szkolenie online na platformie moodle

problem autyzmu - szkolenie online

zasady funkcjonowania rady pedagogicznej jako organu szkoły - szkolenie online

neurodydaktyka jako edukacja nowej generacji

dofinansowanie

Dofinansowanie szkoleń

W każdej szkole jest specjalny budżet przeznaczony na rozwój i doskonalenie nauczycieli. Dzięki tym środkom nauczyciele mogą podnosić swoje kompetencje poprzez branie udziału w szkoleniach czy kursach.

 

Wielu nauczycieli już z takich dofinansowań skorzystało, skorzystaj i Ty!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Chcesz abyśmy zorganizowali szkolenie w Twojej szkole?
Zadzwoń na numer telefonu 512 542 904, 515 403 148
lub zostaw kontakt do siebie:

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
    Zobacz naszą Politykę prywatności.