Oferta

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warsztat pracy nauczyciela.

200,00

Czas trwania:  3 h dydaktyczne
Forma zajęć:  stacjonarnie Tychy ISP ul. Sienkiewicza 1
Dla kogo? Szkolenie przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących w szkołach ogólnodostępnych, w których coraz więcej jest uczniów potrzebujących wsparcia, pomocy, zrozumienia i właściwego dostosowania metod i form pracy do ich potrzeb psychofizycznych.

Prowadzący:  mgr Anna Sapeta; mgr Karolina Pilarz-Knapek

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: wrzesień 2023

 

Zapisy otwarte

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu pracy do prowadzenia zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne.
 
Program szkolenia:
 
Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
Dostosowanie wymagań i form pracy dla dziecka z SPE;
Organizacja i prowadzenie zajęć – propozycje praktycznych ćwiczeń;
Omówienie rodzajów zajęć usprawniających zaburzone funkcje – przedstawienie ćwiczeń dostosowanych do poszczególnych dysfunkcji: 
– elementy zajęć tyflopedagogicznych,
– surdopedagogicznych, 
– socjoterapeutycznych, 
– korekcyjno-kompensacyjnych;
Zajęcia ćwiczeniowe – opracowanie przykładowych ćwiczeń do pracy z uczniem ze SPE, konspektów zajęć, ocen efektywności prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.