Oferta

Program inspiracji manualnych dla terapeutów zajęciowych, do terapii ręki, rewalidacji itp.

150,00

Czas trwania:  3 h zegarowych
Forma zajęć:  on-line,
Dla kogo? Szkolenie dla terapeutów ręki , terapeutów SI, nauczycieli, na którym poznają anatomię, funkcje narządu ruchu oraz tułowia Prowadzący:  mgr Sylwia Komandera

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: listopad 2023 

 

Zapisy otwarte

Program szkolenia

Wstęp

Podczas szkolenia przewidziane są zajęcia praktyczne manualne z zastosowaniem i poznaniem różnorodnych technik wykonywanych prac z różnorodnych materiałów. Zajęcia mają na celu poznanie i zainspirowanie do tworzenia prac technicznych z zastosowaniem różnorodnych materiałów tworząc różnego rodzaju wytwory plastyczno- techniczne. Zachęcanie do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach uczniów, aby zdobywali wiedzę na temat wybranych technik plastycznych oraz zasad kompozycji prac a tym samym odkrywali swoje zainteresowania i pasje.

Cele główne:

 1. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia uczniów.
 2. Rozwijanie możliwości twórczych w pracy z różnymi materiałami.
 3. Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji techniczno- plastycznej;
 • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych;
 • rozładowanie trudnych emocji oraz wyzwalanie pozytywnych emocji umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych uczniów;
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i skupienia na danym zadaniu;
 • uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy;
 • rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia;
 • poznanie nowych technik plastycznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych;
 • wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów;
 • rozwijanie i wspieranie poczucia własnej wartości;
 • wdrażanie do pracy zespołowej i grupowej.

Metody:

 • metoda swobodnej ekspresji – wykonywanie przez uczniów prac na dowolny temat lub za pomocą dowolnie wybranej techniki;
 • metoda ekspresji kierowanej – ekspresja twórcza uczniów koncentruje się wokół tematyki proponowanej przez nauczyciela lub wg wskazówek i wytycznych nauczyciela.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • praca grupowa.

Wykorzystywane techniki:

 • origami klasyczne, modułowe, matematyczne (prace płaskie i przestrzenne);
 • kirigami sztuka wycinania z papieru (prace płaskie i przestrzenne);
 • quilling sztuka zwijania z papieru (prace płaskie i przestrzenne);
 • haligami- sztuka skręcania papieru (prace przestrzenne);
 • makrama- sztuka tworzenia ze sznurka (prace płaskie i przestrzenne)
 • inne techniki (prace płaskie i przestrzenne)

Środki technodydaktyczne:

 • tablica multimedialna;
 • rzutnik;
 • komputer.

Środki dydaktyczne:

 • różnorodne materiały;
 • rysunki, schematy, diagramy;
 • filmy;

Prowadzący

mgr Sylwia Komandera

Od ponad dwudziestu lat jestem nauczycielem w różnych dziedzinach. Z wykształcenia jestem pedagogiem szkolnym i psychologiem. Na codzień pracuję w szkole integracyjnej, w której uczę techniki, informatyki i wychowania fizycznego, oraz prowadzę zajęcia rewalidacyjne i terapię ręki z uczniami zaburzonymi z zespołem Aspergera, autyzmem, upośledzeniem lekkim i umiarkowanym oraz z afazją. Posiadam kwalifikacje jako psycholog do terapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Na codzień rozwiązuję różne sytuacje konfliktowe uczniów oraz daję psychologiczne wsparcie rodzicom, którzy mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi. Posiadam liczne osiagnięcia co roku w pracy dydaktycznej z uczniami. Potrafie motywować uczniów do osiągania sukcesów szkolnych, których przygotowuję do konkursów i zawodów. Posiadam kwalifikacje jako instruktor modelarstwa trzeciej kategorii i prowadzę zajęcia z tego zakresu przygotowując uczniów do zawodów, którzy promują naszą szkołę osiągając liczne sukcesy zdobywając czołowe miejsca Dodatkowo w mojej szkole prowadzę dla uczniów koło logicznego myślenia, na którym między innymi uczę gry w szachy, scrabble i inne oraz stosuję metody usprawniające i uczące logicznego myślenia.

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.