Oferta

Rola rodzica w szkole- budowanie pozytywnych relacji i współpracy z rodzicami

150,00

Czas trwania:  3 h zegarowych
Forma zajęć:  on-line,
Dla kogo? Szkolenie dla nauczycieli, 

Prowadzący:  mgr Katarzyna Kunat

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: październik 2023 

 

Zapisy otwarte

Program szkolenia

Opis szkolenia:

Skuteczna współpraca z rodzicami to podstawa w sukcesie ucznia i szkoły. Trudności w tym zakresie są coraz częstsze, rodzice przerzucają odpowiedzialność na nauczycieli/wychowawców a wśród nauczycieli wzrasta poziom frustracji. Zmienia się nastawienie rodziców do szkoły i nauczycieli, zmieniają się oczekiwania obu stron. Wszędzie mówi się o dobrostanie uczniów, ale bardzo istotny jest również dobrostan nauczycieli. Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli w narzędzia pozwalające na prowadzenie  skutecznej komunikacji z rodzicami, szczególnie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. W tym modelu komunikowania się każdy jest usatysfakcjonowany. Ponad to w trakcie szkolenia nauczyciele poznają techniki dbania o siebie w i omówiony zostanie problem dystansu do trudności.

Cele:

 1. Zasady komunikacji interpersonalnej.
 2. Umiejętność prowadzenia efektywnego spotkania z rodzicami.
 3. Narzędzia i sposoby rozwiązywania konfliktów w modelu „wygrany- wygrany”.
 4. Jak przygotować się i przeprowadzić efektywne spotkanie z rodzicami
 5. Trudne rozmowy z rodzicami – typy, cechy, geneza
 6. Negocjacje – bariery i trudności w negocjacjach jak sobie z nimi radzić( ogólne zasady i etapy negocjacji

 

Po odbytym szkoleniu nauczyciele:

 •  podniosą swój  poziom  kompetencji  (wiedzy,  umiejętności  i  postaw) w zakresie współpracy z rodzicami;
 • wzmocnią przekonanie o właściwych kierunkach swojej współpracy z rodzicami;
 • dokonają wymiany doświadczeń i skonsultują swoje doświadczenia;
 • zapoznają się z narzędziami służącymi do właściwej komunikacji;
 • będą mieli okazję przeanalizować model relacjami nauczyciel–rodzic oraz zidentyfikować swojej postawy w sytuacji trudnej czy konfliktowej;

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.