Oferta

BHP w szkole i podczas imprez szkolnych a odpowiedzialność nauczycieli i dyrektorów

250,00

Czas trwania: 2 h zegarowe
Forma zajęć: webinar online
Dla kogo? dla nauczycieli, dyrektorów 
Prowadzący: mgr inż. Piotr Wodniok
Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: grudzień 2024

 

Zapisy otwarte

CEL SZKOLENIA

  •  dostarczenie nauczycielom narzędzi oraz umiejętności ich wykorzystywania w komunikacji z uczniami i rodzicami

PLAN SZKOLENIA

  • podstawy prawne BHP w szkole i podczas szkolnych imprez.
  • obszary odpowiedzialności dyrektorów i nauczycieli.
  • przykłady sytuacji i zachowań niebezpiecznych.

KORZYŚCI

  • po szkoleniu będziesz znać przepisy BHP obowiązujące w placówce 
  • dowiesz się jak unikać wypadków przy pracy

Prowadzący

mgr inż. Piotr Wodniok

Jestem czynnym zawodowo specjalistą ds. BHP i P.poż w takich branżach jak : budownictwo – funkcja koordynatora ds.  bhp i p.poż./ CH M1 Czeladż, CH Gemini w Tychach/, zakłady pracy różnych branż , domy  opieki ,hotele, szkoły podstawowe, szpitale, sklepy i punkty usługowe, Restauracje Mc Donalds.

            Ukończyłem technikum o specjalności aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa. Studiowałem na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł  mgr inż. . mechanika o specjalności energetyka przemysłowa, maszyny i urządzenia energetyczne. Posiadam ukończone Studia Doktorancki na Wydziale Inżynierii Materałowej Politechniki Śląskiej. Wszczęty mam również przewód  doktorski na temat : Badania zjawisk fizykochemicznych podczas oddziaływań cieplnych na elementy styropianowe pokryte powłokami ochronnymi. Ukończyłem kursy dające uprawnienia do pełnienia funkcji głównego specjalisty ds. bhp i p.poż..

W 1991r. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego nadano mi stopień kapitana pożarnictwa

Pełniłem funkcję Oficera Operacyjnego i Dyżurnego w Wojewódzkim Stanowisku Kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach.

Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach ukończyłem Studium Podyplomowe Higieny i Bezpieczeństwa Pracy oraz posiadam amerykański certyfikat higienisty pracy.

            W międzyczasie prowadzę również wykłady w technikach BHP, w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Politechnice Śląskiej w Gliwicach i na uczelni HUMANITAS w Sosnowcu.

Od 1989 roku prowadzę działalność gospodarczą jako Prezes PPHU MAXI-POZ-SERWICE.

Od 1995 roku do nadal pełnię funkcję Dyrektora Zakładu Usług BHP i P.Poż. i Ośrodka szkolenia.

             Specjalizuję się w takich zagadnieniach jak : kontrola i konserwacji gaśnic i hydrantów, sprawdzanie wydajności i ciśnienia wody w hydrantach , pomiarach natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz operatów przeciw pożarowych a także uodpornienia ogniowe stali ,drewna i tkanin. Zabezpieczenia przeciwpożarowe przewodów przechodzących przez przegrody budowlane, konserwacją drzwi p.poż.

Umiejętności , które wykorzystuję w pracy to:

Umiejętność opracowania ocen w zakresie wymagań BHP i P.Poż.

-prowadzenie dochodzeń powypadkowych i po pożarowych,

– umiejętność natychmiastowego podejmowania decyzji w przypadku pożaru, wypadku przy pracy, zdarzeń losowych ,

– umiejętność współpracy z UDT, PIP, Państwową Strażą Pożarną i SANEPID. Moje zainteresowania to doskonalenie się w zagadnieniach BHP, P.Poż. prawa pracy i ochronie środowiska, praca naukowa w dziedzinie BHP i P.Poż. . Lubię śpiewać.

                Swoje zainteresowania pogłębiam również jako członek Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP., Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach i Cechu Rzemiosł Różnych w Tychach.

 

Organizacja

 

Po zakupie szkolenia otrzymacie Państwo na maila szczegółową instrukcję logowania wraz z danymi dostępowymi do platformy edukacyjnej na której szkolenie będzie się odbywało – Zoom lub ClickMeeting.

Wymagania

 

Komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu