Oferta

Historia i teraźniejszość – kurs doskonalący

900,00

Czas trwania:  80 h 
Forma zajęć: online
Dla kogo? dla przyszłych nauczycieli przedmiotu
Historia i teraźniejszość

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
Termin szkolenia: start od września 2022

Zapisy otwarte

Warunkiem uruchomienia kursu jest uzbieranie się grupy
10 osób

CEL KURSU

Doskonalenie umiejętności merytorycznych i dydaktyczny przyszłych nauczycieli przedmiotu Historia i teraźniejszość.

Nasz kurs podzielony jest na części:

1. Wiedza z najnowszej historii Polski po 1945 (20h)

2. Świat dwubiegunowy 1945 – 1991 (20h)

3. Problemy współczesnego świata (20h)

4. Zastosowanie problematyki dziejów najnowszych we współczesnej edukacji (20h)

 

Prowadzący

Organizacja

Kurs online 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

 

Wymagania

W przypadku kursu w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.