Oferta

e – nauczanie w czasach pandemii. Platformy edukacyjne ClickMeeting, MS Teams, Zoom jako narzędzia komunikacji

300,00

Czas trwania:  5h zegarowych
Forma zajęć: stacjonarna, on-line
Dla kogo? dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, studentów pedagogiki
Prowadzący: dr Agnieszka Kulik-Jęsiek
Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: na zamówienie

 

Zapisy otwarte

CEL SZKOLENIA

  • podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania

PLAN SZKOLENIA

  • wyjaśnienie terminu nauczanie zdalne,
  • wyjaśnienie potrzeby prowadzenia nauczania zdalnego,
  • najnowsze trendy w e-nauce,
  • omówienie pomocnych narzędzi (prezentacja, pomoc techniczna).

 

Prowadzący

dr Agnieszka Kulik-Jęsiek

 

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

Kandydaci  we własnym zakresie zaopatrują się w sprzęt (laptop), na którym będą mogli w czasie rzeczywistym praktykować zadania zgodnie ze wskazaniami trenera. Sprzęt nie jest wymagany. 

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.