Oferta

Elementy rytmiki dla nauczycieli

300,00

Czas trwania:  3 h zegarowe
Forma zajęć:  stacjonarnie ( ISP PDN Tychy ul. Sienkiewicza 1)
Dla kogo? Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym..

Prowadzący:  Justyna Skiba

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: 14-11- 2023 godz. 16:30

 

Zapisy otwarte

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rytmiki dla dzieci w wieku 2-10 lat. Szkolenie przygotowuje słuchaczy do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną.

Cel szkolenia:

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności zastosowania elementów rytmiki w edukacji przedszkolnej;
  • Uświadomienie roli zajęć rytmiczno-muzycznych w ogólnym rozwoju dziecka;
  • Nabycie umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych do ćwiczeń rytmiczno-ruchowych;
  • Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i tańców;

Podczas szkolenia podjęte będą poniższe zagadnienia:
1. Rola i zadania rytmiki w pracy z dziećmi w wielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Rytmika jako metoda rozwijania twórczej aktywności ruchowej dziecka.
3. Rytmika jako forma wspierania procesów terapeutycznych.
4. Zabawy i ćwiczenia rytmiczne.
5. Scenariusze zajęć rytmiczno-muzycznych.

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.