Oferta

Integracyjne zabawy ruchowe „czy to w słońce czy to w deszcz” rozwijające motorykę i rozwój społeczno-emocjonalny.

100,00

Czas trwania:  3 h zegarowych
Forma zajęć:  stacjonarnie – Tychy
Dla kogo? dla nauczycieli, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem
Prowadzący: dr Danuta Krzywoń

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: 20-02-2023 godz. 17:00

 

Zapisy otwarte

Program szkolenia

1. Zabawy, ćwiczenia i sytuacje stymulujące rozwijanie umiejętności społecznych i oddziaływań wychowawczych zastosowaniem reguł inteligencji emocjonalnej.

2. Zabawy integracyjne i relaksacyjne.

3. Zabawy rozładowujące złość.

4. Trening zastępowania agresji.

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.