Oferta

Model odwróconej lekcji -szansą na aktywność ucznia. Metody aktywizujące z wykorzystaniem narzędzi TIK

250,00

Czas trwania: 3 h zegarowe
Forma zajęć: webinar online
Dla kogo? dla nauczycieli, studentów
Prowadzący: mgr Ewelina Królik
Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: na zamówienie

 

Zapisy otwarte

 

Nowy rok pod znakiem ciągłych zmian? Przeładowana podstawa? Zbyt liczne klasy? Brak sprzętu multimedialnego w sali? Słabe łącze internetowe w szkole? Postaw na odwróconą klasę!

Czy 45 minut to za mało aby pomóc wszystkim uczniom? Czy masz w swojej klasie uczniów, którzy nudzą się bo umieją już więcej? A może masz takich, którzy nie nadążają za tokiem lekcji? Czy czujesz, że praca domowa nie spełnia swojej funkcji? A gdyby tak zamienić szkołę i dom rolami? Na tym polega metoda odwróconej lekcji.

 

Cel szkolenia

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, w obsłudze narzędzi TIK, służących do wprowadzania na lekcjach metod aktywizujących.

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • pozna główne założenia i formy organizacji zajęć opartych na metodzie odwróconej klasy
  • zdobędzie umiejętność wykorzystania ogólnodostępnych, darmowych narzędzi do tworzenia i wyszukiwania zadań dla swoich uczniów: learningapps, wordwall, youtube, khanacademy
  • nauczy się formować atrakcyjne zajęcia: umieszczać linki, zadania i materiały dla swoich uczniów na ogólnodostępnych, darmowych platformach: padlet, genial.ly
  • pozna charakterystyczne elementy metody odwróconej klasy, rolę i zadania nauczyciela
  • przyjrzy się zaletom i wadom metody odwróconej klasy
  • stworzy samodzielnie materiały dla uczniów: quizziz, learningaps, wordwall
  • będzie umiał korzystać z gotowych zasobów typu: bazy słownikowe, platformy edukacyjne, materiały audiowizualne

Prowadzący

mgr Ewelina Królik

Doświadczony praktyk, który wszystkie proponowane przez siebie narzędzia wykorzystuje na swoich zajęciach z uczniami dorosłymi.
Trener kadr pedagogicznych i kierowniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu obsługi aplikacji, programów i platform edukacyjnych.
Zawodowo związana z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska jako trener lokalny projektu Lekcja Enter dla kadr szkół województwa mazowieckiego

Organizacja

 

Zajęcia odbywają się w wirtualnym pokoju przy użyciu ogólnodostępnego narzędzia Google Meet. Uczestnicy szkolenia wcześniej otrzymują link potrzebny do dołączenia do spotkania. 

Zajęcia poprzedzone są samodzielnym zapoznaniem się z materiałami (uczestnicy na sobie doświadczają metody odwróconej klasy)

Wymagania

 

Posiadanie lub założenie konta na stronie GOOGLE.