Oferta

Jak tworzyć środowisko wspierające sukces każdego ucznia? Emocje, zasoby i relacje.

250,00

Czas trwania:  3 h zegarowych
Forma zajęć:  on-line, stacjonarnie
Dla kogo? Szkolenie przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów , w których coraz więcej jest uczniów potrzebujących wsparcia, pomocy, zrozumienia i właściwego dostosowania metod i form pracy do ich potrzeb psychofizycznych.

Prowadzący:  mgr Magdalena Lipiak

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: październik 2024

 

Zapisy otwarte

Cel:

przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki funkcjonowania i uczenia się dzieci
przewlekle chorych oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi
uwrażliwienie na trudności komunikacyjne jakie mogą wpływać na budowanie
relacji

Program szkolenia:

  • Szkoła poligonem doświadczalnym, sukcesy i porażka
  • Szpital, sanatorium, ambulatorium. Trudna rzeczywistość, czyli jaka?
  • Emocje i ich znaczenie w procesie uczenia się
  • Możesz mieć rację lub relację, czyli słów kilka o relacjach uczeń-nauczyciel
  • Trudności z perspektywy ucznia
  • Dekalog dobrej komunikacji

 

Prowadzący

Magdalena Lipiak

Psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy, trener biznesu. Interesuje się psychologią wychowawczą, społeczną i stosowaną. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wcześniej przez wiele lat w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach. Prowadzi własny gabinet psychologiczny.

Współpracuje z Trzecim sektorem oraz instytucjami oświatowymi i pomocowymi, prowadząc szkolenia, warsztaty, realizując projekty z zakresu kompetencji miękkich oraz doradztwa zawodowego. Posiada licencję na prowadzenie diagnozy testami: Kompas Kariery Crown, Personality ID oraz MTQ48 z odporności psychicznej. Jest autorką materiałów dla doradców zawodowych, artykułów zamieszczanych w „Wiedzy i Praktyce” oraz na stronach internetowych. Prywatnie dumna mama dwóch córek: Majki (Fundacja Leżę i Pracuję) oraz Zuzy, studentki II roku.

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.