Oferta

Kurs dla nauczycieli nadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

700,00

Czas trwania:  30 h (w tym 13 h teoria, 17 h zajęcia praktyczne)
Forma zajęć: online/stacjonarnie. Zajęcia odbywać się będą popołudniami w tygodniu lub weekendowo – w zależności od preferencji grupy. Uczestnicy kursu otrzymają materiały przygotowujące do egzaminu teoretycznego w formacie pdf.
Dla kogo? dla nauczycieli

Korzyści: zaświadczenie o ukończeniu kursu do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ważne przez 5 lat od daty egzaminu
Termin kursu: na zamówienie

 

Zapisy otwarte

Minimalna ilość uczestników warunkująca rozpoczęcie kursu to 8 osób.

Grupy językowe max. do 12 osób

Nowość!

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli 

Ofertę kierujemy do wszystkich nauczycieli  – zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności o zagadnienia związane z przygotowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy. 

Cel kursu:

 • nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (na podstawie art.8 ust.5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym DZ.U.nr 191, poz 1410, z późn.zm) które określa zakres oraz tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia takich zajęć.
 • zapoznanie z zagrożeniami na jakie narażone są dzieci i młodzież w szkołach oraz wskazanie jak odpowiednio reagować na takie zagrożenia i w jaki sposób prawidłowo udzielić pierwszej pomocy

 

30 h kursu obejmuje zagadnienia:

 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
 • pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • podstawy anatomii i fizjologii
 • poszkodowany nieprzytomny
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • urazy i skutki urazów
 • wezwanie pomocy
 • wsparcie psychologiczne poszkodowanego
 • wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 • zadławienia
 • zatrucia

Kursant który zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie ważne przez 5 lat od dnia egzaminu.

Kurs odbędzie się w momencie zapisania się minimum 8 uczestników

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz ! Jesteśmy dla Ciebie pod adresem e-mail: kontakt@centrum-szkolen.edu.pl

 

 

 

 

Wymagania

Przed przystąpieniem do kursu będziesz poproszony o rozwiązanie krótkiego testu sprawdzającego Twój poziom znajomości języka polskiego. Na tej podstawie zaproponujemy Ci konkretną grupę