Oferta

Uczę sią ja, uczy się mój mózg – aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki

350,00

Czas trwania:  3 h 
Forma zajęć: online
Dla kogo? dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców, 
Prowadzący: dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ
Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, 
Termin szkolenia: sierpień 2022  

Zapisy otwarte

Warunkiem odbycia się szkolenia jest uzbieranie się grupy 15 osób

PROGRAM SZKOLENIA

Wspiera nauczycieli w opracowywaniu pomysłów na prowadzenie aktywnych lekcji i zajęć, w efekcie których zostaje wzmocniona ciekawość i samodzielność poznawcza uczniów. Podczas szkolenia nauczyciele będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat postępu neuronauki w kontekście codziennej pracy z uczniami, z uwzględnieniem perspektywy ewolucyjnej Tematyka koncentruje się wokół następujących zagadnień: 

 • Odziedziczalność cech psychicznych oraz zakres i mechanizmy wpływu materiału genetycznego;
 • Przebieg neurorozwoju na możliwości poznawcze i kompetencje uczniów na różnych etapach rozwoju ośrodkowego układu nerwowego;
 • Opis specyficznego etapu rozwoju kory mózgowej u uczniów na różnych etapach kształcenia
 • Biologiczne i ewolucyjne podłoże procesów pamięciowych i uwagowych oraz jego wpływ na osiągnięcia uczniów w zakresie zapamiętywania i przetwarzania informacji;
 • Neurobiologię relacji w procesie edukacji.

 

METODY I CEL PROWADZENIA ZAJĘĆ

 • Wykład ilustrowany z elementami heurezy; analiza przypadku;

Celem kursu jest aby po zakończeniu uczestnik (zopreacjonalizowane cele kształcenia):

 • Znał podstawowe pojęcia z zakresu neurobiologii;
 • Rozumiał przebieg procesów związanych z szeroko rozumianą aktywnością poznawczą;
 • Rozumiał związki pomiędzy aktualnym stanem układu nerwowego a zachowaniami i możliwościami ucznia;
 • Był w stanie właściwie interpretować zachowania skrajne i odpowiednio reagować;
 • Rozumiał ograniczenia związane z procesem zapamiętywania i jakością przypominania
 • Potrafił definiować pojęcie mechanizmów lustrzanych oraz rozumiał ich znaczenie w tworzeniu relacji edukacyjnych;
 • Potrafił projektować oddziaływania edukacyjne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu neurodydaktyki.

Prowadzący

dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ

biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia oraz podręczników i programów
szkolnych. Specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania.

 

 

Organizacja

Szkolenie stacjonarne lub on-line 

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.