Oferta

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss jako jedna z metod umuzykalniania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

250,00

Czas trwania:  3 h zegarowe
Forma zajęć:  stacjonarnie ( ISP PDN Tychy ul. Sienkiewicza 1)
Dla kogo? Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym..

Prowadzący:  Justyna Skiba

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: 24-10- 2023 godz. 16:30

 

Zapisy otwarte

Szkolenie jest poświęcone Metodzie Aktywnego Słuchania Muzyki wg B. Strauss. Każda z pierwotnych propozycji autorki, została przedstawiona czasem nawet na kilka sposobów, tak, aby każdy nauczyciel, animator, terapeuta, osoba pracująca z małymi dziećmi, młodzieżą czy osobami starszymi, mogła nauczyć się w jaki sposób budować zajęcia z muzyką, aby były ciekawsze, zrozumiałe i pełne radości twórczej.

Każdy etap metody to nabywanie przez dziecko nowych doświadczeń i umiejętności bez nachalnego oddziaływania. Dzięki odpowiednio przygotowanej zabawie rytmicznej i melorecytacji, zabawie ruchowej lub tanecznej, grze na dobranych instrumentach perkusyjnych, dziecko aktywnie  uczestniczy w utworze muzycznym. Doświadcza rytmu, dynamiki, tempa, odkrywa budowę i tkwiące w utworze  walory estetyczne. Gdy bawi się w tak różnorodny sposób, nie wiadomo, kiedy utwór zapada mu w pamięć, staje się bliski i znany.

Metoda aktywnego słuchania muzyki przynosi nieocenione korzyści, które rozpowszechniane od najmłodszych lat, dojrzewają i owocują w całym życiu człowieka.

Korzyści dla nauczyciela:

 • dowie się, na czym polega metoda aktywnego słuchania muzyki,
 • pozna kolejne etapy metody i sposób ich organizacji,
 • doświadczy aktywnego słuchania wybranych utworów, muzycznych poprzez rytmizację, melorecytację, zabawę ruchową, grę na instrumentach perkusyjnych,
 • odkryje swoje możliwości ruchowe, rytmiczne, melorecytacyjne w pracy nad wybranym utworem muzycznym,
 • pozna utwory muzyki klasycznej, które będzie mógł wykorzystać w pracy z dzieckiem,
 • dowie się, jak budować fabułę zabawy do utworu muzyki poważnej.

 

Korzyści dla ucznia:

 • rozwinie zdolność poczucia rytmu i rozpoznawania wysokości dźwięków,
 • wzmocni zdolność do tworzenia wyobrażeń słuchowych,
 • wykształci wrażliwość na barwę i dynamikę dźwięku,
 • rozwinie twórczą wyobraźnię muzyczną,
 • pozna różne instrumenty perkusyjne i melodyczne,
 • określi  barwy instrumentów perkusyjnych,
 • doświadczy różnych stanów uczuciowych, wzruszeń, nastrojów,
 • pozna wybrane utwory muzyki klasycznej.

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.