Oferta

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP

650,00

Czas trwania:  12 h / czas rozłożony jest na 2 dni
Forma zajęć: stacjonarna
Dla kogo? dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów IS i nie tylko, fizjoterapeutów, psychologów, dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami
Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
Termin i miejsce szkolenia: 3 i 4 marca Tychy ( dokładne miejsce szkolenia zostanie podane na tydzień przed terminem)

Zapisy otwarte! Zapraszamy!

Warunkiem uruchomienia kursu jest uzbieranie się grupy min. 16 osób

Dwudniowe szkolenie zostało opracowane dla nauczycieli, którzy zamierzają wprowadzić do swojej szkoły Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół. Mogą wziąć w nim również udział inni specjaliści, którzy planują pracę grupową z dziećmi.

Program szkolny opiera się na koncepcji rozwojowego ruchu INPP i został zaprojektowany specjalnie do użytku w szkołach, w pracy z grupą dzieci w trakcie roku szkolnego. Ćwiczenia z programu INPP dla szkół nie powinny być stosowane w pracy z indywidualnymi dziećmi. Specjaliści, którzy chcieliby skorzystać z indywidualnych ćwiczeń INPP dla dzieci powinni uczestniczyć w rocznym szkoleniu INPP dla terapeutów lub skierować dzieci do licencjonowanego Terapeuty INPP ).
 
Ramowy program szkolenia:
 • Wprowadzenie.
 • Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
 • Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
 • Powiązania między specyficznymi trudności w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
 • Niedojrzałość neuromotoryczna.
 • Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
 • Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS) oraz testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
 • Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
 • Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • Zaświadczenie INPP (numerowane centralnie przez INPP Polska) uprawniające do wykorzystania programu do pracy z grupą (dzieci lub młodzieży).
 • Zaświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli ISP PDN.
 • Podręcznik S.Goddard „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” (wydanie II), który jest wliczony w cenę szkolenia.

 

 

Prowadzący

mgr Maria Matuszkiewicz jest doktorantką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, psycholog, neurologopeda i logopeda, terapeuta neurorozwojowy INPP i SI, terapeuta słuchu Johansen IAS, terapeuta EMDR. Prowadzi polski odział Instytutu Psychologii Neurorozwojowej INPP, gdzie jest między innymi odpowiedzialna za przeprowadzanie rocznych szkoleń dla terapeutów. Dwudniowe szkolenie INPP prowadzi od 16 lat. Członek the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Jej główne zainteresowania badawcze oraz terapeutyczne to związki pomiędzy niedojrzałością neuromotoryczną a zaburzonym rozwojem mowy oraz poczuciem lęku. 

Organizacja

Po zapisie na szkolenie otrzymają Państwo na maila szczegółowe informacje dotyczące czasu i miejsca, w którym szkolenie się odbędzie.

Wymagania