Oferta

Metody aktywizowania uczniów szkół branżowych w czasie kształcenia zawodowego

100,00

Czas trwania:  2,5h zegarowych
Forma zajęć: stacjonarna, on-line
Dla kogo? dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, nauczycieli i wychowawców szkół branżowych, studentów pedagogiki
Prowadzący: mgr Sylwia Komandera
Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: marzec 2023

Zapisy otwarte

PLAN SZKOLENIA

  • Czynności nauczyciela organizującego samokształcenie rozwijające umiejętności intelektualne uczniów.
  • Metody rozwijające aktywność uczniów w kształceniu zawodowym:
  • Proszę o głos.
  • SMART (samo
  • dzielna, mądra aktywność w rozumieniu tekstu),
  • Mistrz motywowania,
  • JIGSAW (uczenie się wzajemne „przez siebie”).

 

 

Prowadzący

mgr Sylwia Komandera

Od ponad dwudziestu lat jestem nauczycielem w różnych dziedzinach. Z wykształcenia jestem pedagogiem szkolnym i psychologiem. Na codzień pracuję w szkole integracyjnej, w której uczę techniki, informatyki i wychowania fizycznego, oraz prowadzę zajęcia rewalidacyjne i terapię ręki z uczniami zaburzonymi z zespołem Aspergera, autyzmem, upośledzeniem lekkim i umiarkowanym oraz z afazją. Posiadam kwalifikacje jako psycholog do terapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Na codzień rozwiązuję różne sytuacje konfliktowe uczniów oraz daję psychologiczne wsparcie rodzicom, którzy mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi. Posiadam liczne osiagnięcia co roku w pracy dydaktycznej z uczniami. Potrafie motywować uczniów do osiągania sukcesów szkolnych, których przygotowuję do konkursów i zawodów. Posiadam kwalifikacje jako instruktor modelarstwa trzeciej kategorii i prowadzę zajęcia z tego zakresu przygotowując uczniów do zawodów, którzy promują naszą szkołę osiągając liczne sukcesy zdobywając czołowe miejsca Dodatkowo w mojej szkole prowadzę dla uczniów koło logicznego myśleniam, na którym między innymi uczę gry w szachy, scrabble i inne oraz stosuję metody usprawniające i uczące logicznego myślenia.

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.