Oferta

Muzykoterapia

250,00

Czas trwania:  3 h zegarowe
Forma zajęć:  stacjonarnie ( ISP PDN Tychy ul. Sienkiewicza 1)
Dla kogo? Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym..

Prowadzący:  Justyna Skiba

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: 21-11- 2023 godz. 16:30

 

Zapisy otwarte

Muzyka to uniwersalny język, który relaksuje i wprowadza w dobry nastrój. Przywołuje miłe wspomnienia i łagodzi ból. Wielofunkcyjność dźwięków sprawia, że wykorzystywane są one w celach terapeutycznych.
Muzykoterapeuta stosuje muzykę oraz jej terapeutyczne walory w promocji zdrowia, profilaktyce, terapii medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacji, rekreacji i edukacji w sposób planowy i systematyczny na terenie placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i resocjalizacji, szkolnictwa ogólnego, specjalnego, muzycznego, placówek rekreacyjnych, sportowych, zakładów karnych; wspiera rozwój pacjenta/klienta; koryguje, kompensuje jego zaburzenia, rozwija kreatywność, poprawia jakość szeroko rozumianego zdrowia i podwyższania jakości życia.

Do głównych celów muzykoterapii można zaliczyć:

 • poznawanie siebie nawzajem (cel dydaktyczno-poznawczy),
 • obniżanie napięcia psychofizycznego i emocjonalnego,
 • usprawnianie psychomotoryki,
 • zabawę,
 • korygowanie wad ciała,
 • doskonalenie zmysłów i równowagi,
 • kanalizowanie i sublimowanie agresji,
 • wytworzenie równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a fizjologią.

Elementami muzykoterapii zwłaszcza wśród młodszych uczestników mogą być:

 • zabawy ruchowe ze śpiewem,
 • ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą gestów naśladowczych,
 • ćwiczenia słuchowe połączone z naśladowaniem dźwięków,
 • odgrywanie scenek związanych z treścią piosenek,
 • tworzenie prac plastycznych w trakcie słuchania muzyki.

 

Niniejsze szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia elementów muzykoterapii dla dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program szkolenia obejmuje wprowadzenie teoretyczne do tematyki muzykoterapii, a także praktyczne zagadnienia muzykoterapeutyczne dotyczące pracy z różnymi grupami podopiecznych.

 

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.