Oferta

Standardy ochrony dzieci

350,00

Czas trwania: 4 h zegarowe 
Forma zajęć: online/stacjonarnie
Dla kogo? nauczyciele 

Prowadzący:  dr Teresa Wagner-Tomaszewska

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, 

Termin szkolenia: marzec/kwiecień 2024 do ustalenia

 

Zapisy otwarte

Od 15 lutego 2024 roku każda placówka oświatowa, szkoła i przedszkole ma w obowiązku wypracowanie i wdrożenie standardów ochrony dzieci, które przebywają lub uczęszczają do tych placówek oświatowych.  Jednostki systemu oświaty muszą wdrożyć standardy ochrony małoletnich do 15 sierpnia 2024 zgodnie z przepisami z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.1606).

ISP PDN Tychy przygotowała dla Państwa propozycję szkolenia, które pomoże Państwu w zrozumieniu nowych przepisów, przygotowaniu standardów oraz pomoc w ich wdrożeniu.

 

 1. Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.
 2. Standardy ochrony dzieci – co warto wiedzieć o nowych przepisach?
 3. Prawny obowiązek ustanowienia standardów ochrony dzieci
 4. Czym są standardy ochrony dzieci?
 5. Standard 1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – ustanowienie i wdrażanie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem – dostępność polityki.
 6. Standard 2. Wiedza personelu na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem – monitoring, nauka i angażowanie pracowników i współpracowników (w tym wolontariuszy) w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
 7. Standard 3. Procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego – wypracowanie procedur i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za składanie zawiadomień
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
 8. Standard 4. Monitoring i okresowa weryfikacja – określenie zasad i dokonanie okresowej weryfikacji zgodności przyjętych działań z przyjętymi standardami.
 9. Najważniejsze zadania dotyczące opracowania i wdrożenia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 10. Przykładowe procedury.
 11. Zaniechanie wdrożenia standardów ochrony małoletnich podlega karze.

Prowadzący

dr Teresa Wagner-Tomaszewska

Organizacja

Szkolenie realizowane online.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.