Oferta

Terapia ręki – kurs I i II stopnia z elementami grafomotoryki.

570,00

Czas trwania:  10 h dydaktycznych
Forma zajęć:  on-line,
Dla kogo? Szkolenie dla nauczycieli, 

Prowadzący:  mgr Beata Dulęba

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: 27-04- 2024  w godz. 8:00 – 16:00

 

Zapisy otwarte

Program obejmuje:

  1. Teoretyczne podstawy diagnozy i terapii ręki u dzieci( anatomia kończyny górnej, rozwój motoryczny i napięcie mięśniowe, procesy integracji sensorycznej a rozwój chwytów funkcjonalnych, koordynacja bilateralna i lateralizacja).
  2. Elementy grafomotoryki ( rozwój chwytu pisarskiego, etapy rozwoju rysunku i grafomotoryki).
  3. Program Terapii Ręki – postępowanie diagnostyczne, etapy diagnozy, kwestionariusze).
  4. Plan terapii.
  5. Terapia ręki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  6. Współpraca z rodzicami.
  7. Przykłady ćwiczeń wykorzystywanych w trakcie terapii.

Kurs przygotowuje do diagnozowania zaburzeń w obrębie małej motoryki i prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki.

Prowadzący

Prowadząca: Beata Dulęba  – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta ręki, logopeda.

Doświadczenie zdobywała  pracując z dziećmi i młodzieżą w poradni, szkołach i szkole specjalnej. Na co dzień prowadzi terapię w ramach WWRD i pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.