Oferta

Trening Umiejętności Społecznych I i II stopień

450,00

Czas trwania:  8 h zegarowych 
Forma zajęć:  on-line,
Dla kogo? W szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto jest zainteresowany rozwijaniem kompetencji społecznych u dzieci.

Prowadzący:  mgr Dorota Siwiec-Boroń

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, 
Termin szkolenia: 18-11-2023 godz. 8:00- 16:00

 

Zapisy otwarte

Czym jest trening umiejętności społecznych? Trening Umiejętności Społecznych (TUS) umożliwia rozwijanie umiejętności społecznych i myślenia społecznego dzieci i młodzieży przejawiających trudności w relacjach zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. 

W czym pomoże takie szkolenie? W przybliżeniu uczestnikom informacji na temat teorii umysłu oraz podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie planowania, prowadzenia zajęć TUS z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

– uczestnicy będą potrafili przygotować potrzebną dokumentację, jak również zaplanować i przeprowadzić zajęcia

Szkolenie 1 dniowe

8:00-10:00 – o teorii umysłu, ogólne założenia TUS, cele, zasady

10:00-12:00 – planowanie i prowadzenie zajęć (kryteria doboru uczestników do grup, dokumentacja TUS, system motywacyjny, współpraca z rodzicami)

12:00-14:00 – narzędzia, techniki stosowane w TUS

14:00-15:00 – praca w grupach: działania praktyczne (umiejętność zaplanowania zajęć TUS na semestr, napisania scenariusza jednego zajęcia )

15.00-16:00 – omówienie pracy w grupach, dyskusja

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.