Oferta

Tworzenie środowiska sprzyjającego samodzielności i rozwojowi dziecka według zasad Marii Montessori.

350,00

Czas trwania: 3 h 
Forma zajęć: online
Dla kogo? nauczyciele 

Prowadzący:  Katarzyna Lachowicz

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, 

Termin szkolenia: 03-04 2024 godz. 17:00

 

Zapisy otwarte

Warsztaty dotyczące metody Marii Montessori to intensywny program edukacyjny dla nauczycieli i opiekunów dzieci, oparty na filozofii i metodach opracowanych przez Marię Montessori. Obejmuje teoretyczne i praktyczne elementy, takie jak zasady Montessori, rozwój dziecka, przygotowane środowisko, materiały edukacyjne oraz techniki nauczania i prowadzenia zajęć. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę potrzebną do efektywnego stosowania metody Montessori w pracy z dziećmi. 

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do filozofii pedagogiki Marii Montessori:

– omówienie życia i pracy Marii Montessori,

– zasady i filozofia metody Montessori,

  1. Rozwój dziecka według Montessori:

– fazy wrażliwe,

– naturalne etapy rozwoju dzieci,

  1. Techniki nauczania metodą Montessori:

– prowadzenie procesu dydaktycznego dla różnych grup wiekowych,

– organizacja zajęć indywidualnych oraz grupowych,

– ustalenie celów i monitorowanie postępów dzieci,

– rola nauczyciela jako obserwatora oraz przewodnika,

  1. Materiały edukacyjne Montessori:

– omówienie różnorodnych materiałów dostępnych dla różnych grup wiekowych,

– zaprezentowanie wybranych materiałów z języka polskiego oraz matematyki rozwijających tę samą kompetencje na różnych etapach edukacyjnych (od przedszkola do szkoły),

  1. Analiza przypadków:

– dyskusja na temat konkretnych wyzwań i sukcesów związanych z zastosowaniem metody Montessori,

Prowadzący

Katarzyna Lachowicz – Jest nauczycielem, który od trzynastu lat współtworzy placówkę montessoriańską. Przygodę z nauczaniem rozpoczęła w przedszkolu, przechodząc przez edukację wczesnoszkolną, etap szkolny i licealny. Zgłębiając kolejne okresy kształcenia, każdego dnia odkrywała tajemnice procesu nauczania oraz wyjątkowej relacji jaka tworzy się między Nauczycielem a Uczniem. Niezmiennie jest zafascynowana pedagogiką Marii Montessori, którą poznała na kursach edukacji przedszkolnej oraz szkolnej organizowanych przez Polski Instytut Montessori. Ukończyła warsztat organizowany przez Association Montessori Internationale, którego tematyka dotyczyła organizacji pracy i nauki młodzieży 12-18.

Od trzech lat pełni funkcję dyrektora w jednej  z warszawskich szkół montessoriańskich. Ponadto, jako pasjonat metody Montessori, tworzy autorskie programy nauczania do języka polskiego oraz historii jak również pomoce, które wykorzystuje w codziennej pracy.

Organizacja

Szkolenie realizowane online.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.