Oferta

Uczeń z orzeczeniem, uczeń z opinią. Dostosowania i modyfikacje.

100,00

Czas trwania: 4 h
Forma zajęć: webinar online/stacjonarnie
Dla kogo? dla nauczycieli i pedagogów podstawowych szkół masowych i integracyjnych, którzy pracują z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
Prowadzący: dr Agnieszka Padewska
Korzyści: Szkolenie certyfikowane
Termin szkolenia:  listopad 2022

 

Zapisy otwarte

 

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat przepisów i dokumentów regulujących organizację pracy z dzieckiem, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

PLAN SZKOLENIA

  • Omówiona zostanie dokumentacja, do stworzenia której zobowiązany jest nauczyciel/pedagog, a także możliwości dzięki którym nauczyciel zyskuje dodatkowe narzędzia wsparcia.
  • Uczestnicy szkolenia poznają sposoby modyfikowania i dostosowywania programów nauczania/sprawdzianów/ kryteriów oceniania zgodnie z wytycznymi zawartymi w
    orzeczeniach/opiniach.
  • Zajęcia o charakterze głównie ćwiczeniowym.

 

DLA KOGO?

Warsztat adresowany jest do nauczycieli i pedagogów podstawowych szkół masowych i integracyjnych, którzy pracują z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub których uczniowie mają opinie wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

 

Prowadzący

dr Agnieszka Padewska

doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Magister oligofrenopedagogiki. Ukończyła również studia licencjackie z zakresu surdopedagogiki. Swoją rozprawę doktorską poświęciła badaniu skłonności do zachowań dewiacyjnych młodzieży niewidomej oraz młodzieży z niepełnosprawnością ruchową z perspektywy poczucia sensu własnego istnienia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm i zespół Aspergera). Doświadczona w pracy z dziećmi i rodzicami ze środowisk niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Ma za sobą kilkaset godzin pracy warsztatowo – szkoleniowej z nauczycielami, rodzicami, pedagogami; prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów licencjackich i podyplomowych kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu funkcjonowania układu nerwowego człowieka i jego możliwości integracyjnych i rozwojowych. Miłośniczka Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, rodzicielstwa bliskości, wrażliwości, uważności a także życia w zgodzie z naturą. Ukończyła wiele szkoleń trenerów polskich i zagranicznych. Z zamiłowaniem (choć nie bez trudu) łączy zdobywaną wiedzę teoretyczną z zakresu alternatywnych metod terapeutycznych i empatycznego podejścia do dziecka z wymiarem praktycznym. Prywatnie mama trójki dzieci zakochana w Tatrach, uprawie ogródka i we własnej rodzinie (do której zalicza także psa Kokoskę i kota Daktyla).

 

Organizacja

 

Po zakupie szkolenia otrzymacie Państwo na maila szczegółową instrukcję logowania wraz z danymi dostępowymi do platformy edukacyjnej na której szkolenie będzie się odbywało – Zoom lub ClickMeeting.

Wymagania

 

Komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu 

Jest możliwość przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego – zapraszamy do kontaktu