Oferta

CERTYFIKOWANY KURS OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH on-line

459,00

Czas trwania:  30 h 
Forma zajęć:  on-line
Dla kogo? dla wszystkich osób zainteresowanych tematem
Prowadzący: dr Agnieszka Kulik-Jęsiek

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN,
Termin szkolenia: grudzień 2023

 

Zapisy otwarte

Moduły:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna-1 h

2. Metodyka pracy z podopiecznym-2 h

3. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii-2h

4. Podstawy pedagogii opiekuńczej-1h

5. Komunikacja z osobą starszą-2h

6. Mowa ciała w pracy opiekuna-1 h

7. Anatomia i fizjologia człowieka-2 h

8. Choroby wieku starczego – 1 h

9. Zasady opieki nad osobami starszymi-2 h

10. Organizacja wolnego czasu-1h

11. Podstawy relaksacji-1h

12. Pierwsza pomoc-2h

13. Dieta osób starszych-2h

14. Wsparcie osób umierających-2h

15. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych- formy wsparcia przez opiekuna-1h

16. Zaburzenia psychiczne i demencja tarcza-praca z osobami chorymi-2h

17. Zasady farmakoterapii-2h

18. Wybrane formy terapii osób starszych- 2h

19. Test sprawdzający-1h

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.

Kategoria: