Oferta

Rozwiązywanie konfliktów

300,00

Czas trwania: 3 h 
Forma zajęć: webinar online/stacjonarnie
Dla kogo? dla wszystkich osób które pracują w zespołach lub odpowiadają za współpracę osób w zespole
Prowadzący: mgr Aleksandra Kruszyńska
Korzyści: Szkolenie certyfikowane
Termin szkolenia: na zamówienie

 

Zapisy otwarte

Rozwiązywanie konfliktów – jest to niezbędna umiejętność, aby pracować w grupie, podobnie niezbędna jest też wiedza, że pomiędzy ludźmi dochodzi i będzie dochodzić do konfliktów i nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że strony nie posuwają się do nieetycznych czynów, aby ten konflikt rozwiązać.

CEL SZKOLENIA

 • zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez udrożnienie komunikacji, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań

PROGRAM SZKOLENIA

 • przyczyny powstawania konfliktów
 • anatomia konfliktu
 • rozwiązywanie konfliktu
 • konflikt w Twoim środowisku
 • metody kierowania konfliktem
 • sposoby rozwiązywania sporów
 • kompromis, współpraca
 • czy całkowite wyeliminowanie konfliktów jest możliwe?

METODY I TECHNIKI WYKORZYSTANE PODCZAS SZKOLENIA

 • gry i symulacje
 • filmy szkoleniowe
 • praca w grupach, case study
 • praca indywidualna
 • udzielanie informacji zwrotnych

PO SZKOLENIU UCZESTNIK

 • rozumie mechanikę sytuacji konfliktowych
 • potrafi przygotować się i poprowadzić w bezpiecznych warunkach rozmowy na tematy niosące duży ładunek emocjonalny
 • potrafi sprawnie kierować konfliktem
 • potrafi budować bezkonfliktową komunikację w zespole
 • potrafi bronić się przed manipulacją

Prowadzący

mgr Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Organizacja

 

Po zakupie szkolenia otrzymacie Państwo na maila szczegółową instrukcję logowania wraz z danymi dostępowymi do platformy edukacyjnej na której szkolenie będzie się odbywało – Zoom lub ClickMeeting.

Wymagania

 

Komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu 

Istnieje  możliwość przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego – zapraszamy do kontaktu