Oferta

Warsztat zajęć dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

250,00

Czas trwania:  3 h zegarowych
Forma zajęć:  on-line, stacjonarnie
Dla kogo? Szkolenie przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących w szkołach ogólnodostępnych, w których coraz więcej jest uczniów potrzebujących wsparcia, pomocy, zrozumienia i właściwego dostosowania metod i form pracy do ich potrzeb psychofizycznych.

Prowadzący:  mgr Anna Sapeta; mgr Karolina Pilarz-Knapek

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: listopad 2024 

 

Zapisy otwarte

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu pracy do prowadzenia zajęć
z uczniami objętymi pomocą psychologiczno -pedagogiczną z uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne.

Program szkolenia:

  • omówienie czym są specjalne potrzeby edukacyjne;

  • uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – czego potrzebują : wymagania, dostosowania;

  • organizacja i prowadzenie zajęć – propozycje praktycznych ćwiczeń;

  • omówienie rodzajów zajęć usprawniających zaburzone funkcje – przedstawienie ćwiczeń do poszczególnych dysfunkcji: elementy zajęć tyflopedagogicznych, surdopedagogicznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych;

  • zajęcia ćwiczeniowe – opracowanie przykładowych ćwiczeń do pracy z uczniem z SPE, konspektów zajęć, ocen efektywności prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.