Oferta

Zachowania presuicydalne i suicydalne u dzieci i młodzieży.

200,00

Czas trwania:  3 h zegarowe
Forma zajęć:  stacjonarnie / online
Dla kogo? Szkolenie przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących w szkołach ogólnodostępnych, w których coraz więcej jest uczniów potrzebujących wsparcia, pomocy, zrozumienia

Prowadzący:  dr Teresa Wagner-Tomaszewska

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN, dofinansowanie
Termin szkolenia: listopad 2023

 

Zapisy otwarte

Cel szkolenia:
 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi pojęciami:
  – zachowania presuicydalne u dzieci i młodzieży
  – zachowania suicydalne dzieci i młodzieży
  – myśli rezygnacyjne
  – myśli samobójcze
  – czynniki ryzyka a suicydalność
  – postwencja
 • omówienie symptomów zachowań presuicydalnych i suycydalnych dzieci i młodzieży
 • omówienie zasad postępowania w przypadkach podjęcia informacji o próbie samobójczej
 • przedstawienie ważności prawidłowej komunikacji z suicydentem
 • omówienie znaczenia rodziny podatnej na zachowania presuicydalne i suicydalne
 • omówienie roli profilaktyki presuicydalne u dzieci i młodzieży

Prowadzący

Organizacja

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 1. 

W przypadku grupy zorganizowanej jest możliwość realizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie on-line.

Wymagania

W przypadku szkolenia w formie on-line wymagany komputer/laptop z kamerką  wraz z dostępem do Internetu.